“Μπάτσος” – Πρόλογος

Εξουσία, εξάρτηση, οδύνη, παρενδυσία, φετίχ, φονικό, αρρωστημένος έρωτας, μεταχείριση του άλλου ως σεξουαλικό αντικείμενο, συνείδηση του εγώ μέσω της διάλυσης της οντότητας του άλλου. Απελευθέρωση.