Οι “μουράτοι”

Σε κάθε παρέα σχεδόν ή ομάδα ανθρώπων, θα υπήρχε πάντα κάποιος που «ήξερε». Ήταν αυτός που ενδεχομένως να είχε ειδικές γνώσεις για κοινωνικά κυρίως θέματα, ιστορίας, κοινωνιολογίας κλπ.
Αυτοί ήταν πάντα οι «μουράτοι» και επειδή οι υπόλοιποι δεν γνώριζαν έννοιες, ερμηνείες, σχέσεις ομάδων ή φιλοσοφικές έννοιες, παρίσταναν τους ημίθεους. Διαβάστε περισσότερα “Οι “μουράτοι””